top of page

Magic Raw materials | חומרי גלם


הפרליט הנו מצע גידול מינרלי שמקורו בסלע געשי הדומה לזכוכית. הסלע הנו בעל תכולה גבוהה של מים.

המוצר נוצר ע"י הטפחת גרגירי הסלע בטמפרטורה גבוהה. לחץ הקיטור גורם לגרגירי הסלע לטפוח עד פי עשרים מנפחם המקורי.

צבעו לבן פנינה ומכאן שמו – PERLE בצרפתית.

פרליט אינו מכיל יסודות רדיואקטיביים או מתכות כבדות, ולכן אין סכנה בריאותית בשימוש בו.
הפרלייט משמש כמצע גידול או כחומר גלם בתערובות גידול אורגניות.

 

Magic Agro  מספקת פרלייט איכותי ברמות ניפוי שונות ובאריזות של: 100 , 200 ו- 1000 ליטר.

 

bottom of page