top of page

Magic Raw materials | חומרי גלם


כבול הוא סוג קרקע אורגנית המכסה שטחים נרחבים באזורים שונים בעולם. מקורו של הכבול בשרידי צמחים רקובים שהצטברו בתנאים אנאירוביים (דלים בחמצן) בקרקעית ביצות (fens), אגמים ובשטחים לחים אחרים. עיקר שטחי הכבול המתאים לשתלנות מצוי בארצות בהן תוואי הקרקע שטוח ומזג האוויר קר: רוסיה והמדינות הבלטיות, פינלנד וצפון מערב אירופה, אזורי החוף של צפון ארה"ב וקנדה. עם זאת, ישנם שדות כבול גם בשטחי ביצה והצפה בקווי רוחב חמים יותר ואפילו באזורים טרופיים. מעריכים כי בעולם כ-1.5 מיליארד דונם ( 1.5 מיליון קמ"ר) שדות כבול, וכבול חדש נוצר כל הזמן, גם היום, בכל מקום בו מתקיימים התנאים המאפשרים את תהליך יצירת הרקבובית.

כבול הוא דרגה ראשונה בתהליך ההפיכה של שאריות חומר צמחי לפחם. אכן, הוא ניתן לשימוש כחומר בערה אך כמות האנרגיה המופקת ממנו נמוכה מזו שתתקבל מפחם. ניסיונות לשימוש בשדות הכבול החלו עוד במהלך המאה התשע עשרה. תחילתו בשרפה למטרות אנרגיה ותעשיה והמשכו בשימושים כמצע לגידול צמחים בחקלאות ובשתלנות. קרא עוד...

Magic Agro מספקת ליצרנים ולמגדלים את כל סוגי הכבול: mild peat , block peat , black peat בכל מקטעי הגודל הקיימים,  במגוון רחב של אריזות ואפשרויות, באיכות ובנפח פתיחה גבוהים במיוחד. 

 

סוגי המוצר:

סוג המוצר נקבע לפי אופן הכרייה, כאשר מבחינים בשני סוגי כרייה של כבול:


Mild peat

כבול הנאסף על ידי שאיבת שכבות דקות ויבשות מפני השטח. זהו כבול סיבי, שפיך ואלסטי מאוד. 

 

Block peat

כבול הנאסף תוך נגיסת "פרוסות" (בלוקים), ייבושן באוויר הפתוח ופירורן כאשר הן יבשות. מתקבל חומר קשה ומעט פלסטי יותר. בחירת אופן הכרייה בשדה תלוי בסיביות חומר הגלם, בעלויות הכרייה ובפוטנציאל הכבול שבשטח.

** Special fraction as request on demand

bottom of page