top of page

שנתיים בארץ !

שנתיים חלפו מאז התחלנו לשווק את מוצרי פינדסטרופ בארץ. מכולות רבות הגיעו ארצה למשתלות רבות ומגוונות המגדלות מגוון רחב של צמחים: צמחי בית, צמחי נוי, פורחים, עונתייםת צמחי ריבוי ועוד. צמחים מכל הסוגים הביעו אמון במוצרי החברה וצמחו להפליא. במרבית מוצרינו אנו משלבים 30% סיבי פורסט גולד שהם מוצר ייחודי לחברת פינדסטרופ. סיבים אלו מבטיחים הרטבה אופטימלית של הכבול, חלוקת מים אחידה ומאוזנת בעציץ, ניקוז ואיוורור מיטבי. איכות הכבול ואיכות הניפוי שלו מבטיחים בית שורשים מפותח במיוחד ומהירות צימוח שלא נראתה במצעים אחרים. המוצרים התגלו ככאלה המתאימים למגוון רחב מאוד של גידולים, דבר המאפשר שימוש במספר מוגבל של תערובות המשתנה רק בהתאם לגודל העציץ. זהו למעשה חלומו של כל שתלן.

אנו עושים מאמץ גדול בשמירה על רמת שירות גבוהה תוך שאנו מחזיקים מלאי ביטחון ללקוחותינו.

נשמח אם יצטרפו אלינו צמחים ומגדלים שטרם ניסו את המג'יק שלנו.


bottom of page