top of page

מהו GOLD FIBER ?

גולד פייבר הנו חומר טבעי סיבי, בעל מרקם עצי הדומה מאוד בתכונותיו לסיבי הקוקוס. החומר מיוצר מכפיסי עץ מיוחדים העוברים טיפול בלחץ גבוה ובטמפרטורה של 140 מעלות והופכים בשל כך לסיבים אינרטיים המסוגלים לאחוז מים ולהרטיב מחד גיסא ולהיות גם גורם מנקז מאידך גיסא. חברת פינדסטרופ הדנית שהמציאה את התהליך מייצרת בשנים מפעליה הרבים את החומר ומערבבת אותו במוצריה בהתאם לדרישת הלקוח וההתאמה לסוג הצמחים.

היכולת לשלב סיבים אלה בתערובות הינה ייחודית ומאפשרת ללקוחות לקבל תערובת המבוססת לא על הכבול לבדו . מוצרים אלה שומרים על הרטבה אחידה של הכבול לאורך משך הגידול ויתרונה מתבטא בעיקר בעציצים גדולים ובצמחים שמשך שהייתם במשתלה רב.

IMG_2213.JPG

תערובת המכילה 30% Gold fiber


bottom of page