top of page

מדוע מחירי הקוקוס בעלייה?

בשנתיים האחרונות החלו עולים מחירי הקוקוס (coco peat) ומוצריו בעולם.

רבים שואלים עצמם מהי הסיבה? התשובה היא, שהקוקוס בו משתמשים לחקלאות ולשתלנות הינו חומר גלם הנושר במהלך עיבוד הסיבים הארוכים מהקליפה ( husk).

הסיבים הם חומר הגלם המבוקש והעיקרי ממנו מייצרים שטיחים, מזרונים ומוצרים רבים אחרים. הסיבה שיש coco peat נעוצה בעובדה שהתעשייה זקוקה לסיבים הארוכים. כניסתו של הקוקוס לחקלאות מאז שנות התשעים חוללה אט אט שינוי בביקושים לשאריות של תעשיות הסיבים והגיעה לאחרונה עם כניסת השוק הסיני והאמריקני לכדי רתיחה של ממש.

את מטעי הקוקוס נטעו בגלל האגוזים ומצאו בהמשך גם שימוש לסיבים הארוכים, כיום בגלל הביקושים למוצר החקלאי, יורדים מחירי הסיבים הארוכים בשוק ובוודאי איש לא יבצע נטיעות חדשות כדי להשיג עוד coco peat .

האם זה אומר שהמחיר ימשיך לעלות ? כנראה שכן !

האם יש סכנה שהאיכות תפגע אף היא? גם כאן לצערנו התשובה חיובית.

רבים מהספקים מתרצים את עליית המחירים בגלל הגשמים, אבל גשמים יש בשפע באזורי העולם של קו המשווה ועליית המחירים איננה עונתית כמו הגשמים.

הכלכלה הינה כלכלה של הצע וביקוש, כרגע הביקוש עולה על ההצע והמחירים עולים

bottom of page