top of page

קירות ירוקים...

בעולם המודרני, של המאה העשרים ואחת, גוברת צפיפות האוכלוסין וחלקים נרחבים יותר של האוכלוסיה גרים בערים הגדולות המציעות מגוון מקומות תעסקה, תרבות ואף רמת חיים גבוהה יותר. את מקומם של שטחי הירק תופסים משטחי אספלט ובטון שדוחקים את הצמחייה הטבעית לאזורים הפתוחים בלבד. מרביתם של האנשים עובדים במשרדים ובמפעלים, שעות ארוכות תחת תאורה מלאכותית ומאבדים את הקשר היומיומי עם הירוק הטבעי. גם בדירות המגורים, כמו במשרדים, נדיר למצוא צמח חי גדל ומלבלב. תופעה זו איננה תוצאה של חוסר עניין של האדם בצמחייה. זו תופעה שמקורה בחוסר היכולת לגדל צמחיה בריאה ושופעת, בחללי מגורים, מבלי להעניק לה את הדרוש לה לשם כך. לכן, כמעט ולא נראה עציצים וותיקים בדירות המגורים או במשרדים. המעטים שקיימים, במוסדות, בבנקים, חסרים את התנאים להתפתחות וצמיחה נאותה.

הצמחים, כדי להתפתח בצורה טובה, זקוקים לתנאי גידול מתאימים שבבסיסם כמה מרכיבים הכרחיים: א. מצע גידול בעל יחסי אויר מים טובים שיבטיחו התפתחות שורשים טובה. ב. דשן להזנה רצופה (כפי שזכו לו בחממה בה גדלו). ג. אור, תאורה שתאפשר להם את המשך התהליך הביולוגי לצמיחה.

הקיר הירוק הינו מערכת המספקת לצמח את כל המרכיבים הדרושים. המערכת נשלטת ע"י בקר ממוחשב המבטיח לצמחים מערכת גידול בתנאים אופטימליים.

הקירות הירוקים מחזירים לבית ולמשרד את הטבע שלו אנו כה זקוקים. הקירות הירוקים מקטינים את כמות האבק בחלל. הקירות הירוקים מעשירים את החמצן באוויר. הקירות הירוקים משפרים את האקוסטיקה. הקירות הירוקים מבודדים ויוצרים מיקרו אקלים.

bottom of page